fbpx

Jedno źródło kluczowych informacji, które pozwolą podejmować decyzje w całej firmie

Poznaj Hurtownię informacji

Arkusze kalkulacyjne sprawdzają się w przypadku pojedynczego użytkownika. Jeśli firma pracuje w oparciu tylko o arkusze, współpraca pomiędzy użytkownikami polega na udostępnianiu plików, co nieuchronnie prowadzi do powstania wielu wersji tych samych modeli arkuszy. Wówczas zarządzanie staje się niemożliwe, a informacje w nich zawarte mogą być nieprawdziwe. Ten moment, gdy zaczynamy tonąć w stale rosnącej liczbie arkuszy, często jest nazywany piekłem Excela.

TM1 firmy IBM pozwala na stworzenie scentralizowanej hurtowni informacji, która stanowi jedyne prawdziwe źródło - nie tylko w odniesieniu do danych, ale także do kluczowych struktur i reguł biznesowych (to znaczy informacji), aby zapewnić ich spójność i niezawodność w całej organizacji.

Gdy TM1 jest strategicznym narzędziem w firmie, staje się hurtownią informacji, gdzie wszystkie dane, zasady biznesowe i doświadczenia pracowników wspólnie tworzą platformę do podejmowania decyzji - stale ewoluującą wraz z rynkiem i strategią firmy.

Ludzka intuicja, doświadczenie i kreatywność są nadal kluczem do prawidłowo funkcjonującej organizacji, a TM1 pozwala im odnaleźć się w modelach biznesowych, które są podstawą decyzji w firmie.

W takich firmach Magazyn informacji wykracza poza modelowanie finansowe, włączając działalność operacyjną do wspólnego modelu biznesowego.

Kiedy firmy osiągną ten cel, wartość modelu biznesowego TM1 gwałtownie rośnie, a one wykorzystują go do uzyskania znacznej przewagi nad konkurencją.

Ten zaawansowany model Hurtowni informacji nazywamy Unified Performance Management.

I jest to możliwe tylko z TM1.