fbpx

Proces planowania dotyczy większości działów w firmie. Ale dlaczego te plany nie łączą się?

Aby stworzyć plan, trzeba zebrać wszystkie dane zarówno własne, jak i kolegów w jedną sensowną całość. Tak przynajmniej powinno być.

Od małych do dużych, od prostych do złożonych, każdy rodzaj przedsiębiorstwa wymaga planowania, raportowania, podejmowania decyzji, dokonywania porównań. W każdym aspekcie codziennego zarządzania pojawia się milion pytań, które wymagają zrozumienia i odpowiedzi.

Arkusze kalkulacyjne pozwalają rozwiązać niektóre (jeśli nie wszystkie) problemy w zakresie sprawozdawczości i planowania. Jednak sytuacja zaczyna się szybko komplikować, gdy pomyślisz o tym, ile osób musi uzupełnić swoje dane, ile danych chcesz przetwarzać w tabelach, jaka jest złożoność obliczeń w arkuszu, jakie wykresy chcesz dodać... Tu możliwości arkuszy się kończą. Nie wspominając o tym, kto może uzyskać dostęp do której części arkusza i ile scenariuszy chciałbyś uruchomić, aby uwzględnić wszystkie potencjalne wyniki, jakie mogą wymyślić Twoi współpracownicy.

Czego oczekujesz od planu? Musi być na takim poziomie szczegółowości, którym można zarządzać. Powinien zawierać odpowiednie wskaźniki oraz założenia i dane kluczowych osób w firmie. I oczywiście powinien pozwalać na szybkie i łatwe modyfikacje, ponieważ w zmieniającej się rzeczywistości rzadko planujemy w ten sam sposób dwa razy.

Niektóre z planów będą realizowane przez systemy ERP, zwłaszcza jeśli chodzi o powtarzające się procesy transakcyjne, które są dość ogólne. Jednak wiele elementów związanych z planowaniem zmienia się w czasie, co wymaga elastyczności, możliwości dostosowywania, której systemy ERP lub MRP po prostu nie mogą zapewnić, bez względu na to, czym dostawcy chwalą się materiałach marketingowych.

Proces planowania dotyczy większości działów w firmie, ale plany rzadko są tworzone wspólnie w całej firmie lub udostępniane innym. I to stanowi poważny problem.

Planowanie na poziomie operacyjnym dotyczy wszystkich osób zajmujących się takimi obszarami działalności firmy jak zarządzanie łańcuchem dostaw pokrywającym plany sprzedaży, planowanie produkcji, strategie dystrybucji, optymalizację zapasów, prognozowanie popytu, planowanie zasobów ludzkich. W centrum znajdują się osoby odpowiedzialne za plany w dziale finansów, które zbierają budżety i prognozy od handlowców, działu HR, IT, marketingu, operacji, łańcucha dostaw, itp.

Każdy dział firmy jest zajęty kształtowaniem własnej wizji rzeczywistości i perspektyw na przyszłość w odrębnych plikach i modelach Excel. Jednak firma jako żywy organizm jest zależna od współdziałania wszystkich elementów, dlatego plany różnych działów powinny być ze sobą logicznie powiązane i czerpać od siebie informacje.

Idealnym narzędziem jest więc ujednolicony model planistyczny obejmujący całą firmę. To cel końcowy, jednak podchodząc realistycznie do problemu, najpierw dążymy do integracji przynajmniej głównych obszarów w planowaniu organizacyjnym. I tu Excel bardzo szybko napotyka na problemy.


Kochając Excela wykorzystaj
możliwości interfejsów webowych

TM1 zawdzięcza swój sukces w dużej mierze uwielbianemu dodatkowi w Excelu.

Łącząc centralny, oparty na kostkach analitycznych model obliczeniowy z lokalnymi arkuszami kalkulacyjnymi Excela, można dosłownie przełamać ograniczenia związane z modelowaniem w Excelu.

Użytkownicy TM1 cieszą się, że mogą pracować w Excelu, jednocześnie opierając się na zaufanych, centralnie przechowywanych danych i logice biznesowej.

Mogą również uzupełniać liczby w arkuszach kalkulacyjnych Excela i być pewnym, że automatycznie zostaną one zapisane w modelu TM1 nie opuszczając arkusza

Planowanie w TM1 poprzez dodatek Excel - IBM Planning Analytics dla Excel

Planowanie sprzedaży z Apliqo UX dla TM1 w przeglądarce internetowej
Planowanie w IBM Planning Analytics Workspace w przeglądarce internetowej

Żeby nie było nieporozumień:
TM1 to nie jest wtyczka Excela.

W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami pojawienia się nowatorskich, internetowych interfejsów użytkownika.

Mogą one krok po kroku pokazać proces prognozowania i upewnić nas, że dane są zbierane i wyświetlane w nowoczesnych dashboardach.

Apliqo UX i Planning Analytics Workspace (PAW) to najlepszy wybór, spełniający różnorodne potrzeby, a wszystko po to, by zapewnić przyjazny interfejs angażujący użytkowników końcowych.


Biznes nie jest prosty - jest skomplikowany.
Wszystko opiera się na opanowaniu, modelowaniu i angażowaniu się w złożoność twojego biznesu.

U podstaw każdego porządnego planu leży świadomość, że rzeczywistość biznesowa wiąże się z nieodłączną "wymaganą złożonością".

Uproszczenia i chodzenie na skróty podczas procesu planowania to dobrowolne przymykanie oka na kluczowe elementy mające realny wpływ na twoją firmę, co zasadniczo zuboża cały plan.

Prognozowanie sprzedaży bez uwzględniania różnic w kanałach dystrybucji, obliczanie kosztów wynagrodzeń bez rozróżnienia na poszczególne kraje, rezygnacja z prowadzenia bardziej szczegółowych modeli kosztowych i ukrywanie wysokich kosztów ogólnych w jednym z oddziałów...

Jedynym sposobem na stworzenie niezawodnego i trwałego planu jest uwzględnienie niezbędnej złożoności odzwierciadlającej rzeczywistość w twojej firmie.

Istnieje cienka granica, między złożonością a komplikowaniem rzeczy.

Naszym celem jest znalezienie sposobu na zautomatyzowanie skomplikowanych czynności, takich jak obsługa dużych zbiorów danych, przeprowadzanie długich powtarzalnych obliczeń, np. alokacji lub odgórnych korekt w wielu miejscach.

To pozwala jednocześnie uniknąć pewnych komplikacji, takich jak planowanie na niepotrzebnie niskim poziomie szczegółowości lub alokacja kosztów, których nikt nie zrozumie.

Podstawowym pytaniem zawsze będzie zrozumienie, które czynniki i obliczenia pomagają w kierowaniu firmą.

Wykorzystaj niezbędną złożoność pozbywając się skomplikowanych elementów lub zautomatyzuj ich działanie


Przejrzystość

Solidny system planowania, taki jak TM1, dzięki swojej przejrzystości zapewni spokój pracownikom.

Dla każdej liczby jest jasne, kto dokonał wpisu lub na jakich czynnikach została oparta.

Zasady biznesowe (zasady kalkulacji) kontrolowane są centralnie, mają wszędzie zastosowanie i zostały zatwierdzone z góry.

Istnieje jedno źródło prawdy, a dzięki natychmiastowemu przetwarzaniu wszystkich danych wejściowych, wszyscy zawsze patrzą na aktualną wersję. 

Elastyczność

Jedyną pewną rzeczą jest zmiana, także w planowaniu.

Nie ma dwóch takich samych planów. Menedżerowie zmieniają się i mają różne pomysły, zmieniają się także klienci, konkurencja nie śpi, warunki rynkowe są płynne, nadchodzi kryzys, pojawiają się nowe linie produktów...

Każdy system planowania musi charakteryzować się podstawową elastycznością pozwalającą na zmiany z roku na rok, a właściwie o każdej porze roku.

TM1 składa się z klocków, które można łatwo rozebrać częściowo lub całkowicie, a następnie złożyć z powrotem w formie lub kształcie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistości biznesowej.

Współpraca

Każdy system planowania wymaga współpracy. Zamiast wysyłać sobie nawzajem tony arkuszy kalkulacyjnych, centralny system będzie zbierał dane wprowadzane przez użytkowników, poprzez prosty w obsłudze interfejs, przejrzyście prowadzący przez proces planowania.

Pozwala zdefiniować zabezpieczoną sekwencję kroków, które należy przejść w kontrolowanych warunkach aby dotrzeć do celu.

Wszyscy użytkownicy mogą wprowadzać swoje dane jednocześnie, natychmiast aktualizować ogólne wyniki, zachowując jednocześnie przejrzystość i wysoką wydajność obliczeń. TM1 robi to lepiej niż jakakolwiek inna technologia.

System komórek

TM1 w swojej strukturze ma jedną zasadniczą cechę wspólną z arkuszami kalkulacyjnymi, dzięki czemu jest idealnym rozszerzeniem programu Excel: orientację na komórki. Podobnie jak w Excelu, każda komórka (lub punkt danych, jeśli wolisz) może być funkcją każdej innej komórki. Możliwości obliczeniowe tej elastyczności są nieograniczone i są powodem, dla którego TM1 ma tak ogromną rzeszę fanów na całym świecie.